Spotkanie starego i nowego Zarządu 30.07.2018

Celem spotkania było ukonstytuowanie się nowego Zarządu, podział obowiązków i ustalenie ramowego planu pracy na najbliższe miesiące