Informujemy, że Honorowym Patronem spotkania jest Pan prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba, Dziekan Wydziału Elektroniki I Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, były Prezes Oddziału Warszawskiego PTFM oraz Członek Zarządu Głównego PTFM oraz Skarbnik PTFM.

Miejsce Sympozjum:
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Politechnika Warszawska, „Audytorium Centralne” piętro 1, ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa

Program Sympozjum

17:00-17:30 Temat
17:00-17:30 •Sesja plakatowa 1. •Równolegle spotkanie Zarządu PTFM-OW (m.in. przyjęcie nowych członków OW, tylko dla członków Zarządu PTFM-OW).
17:30-18:00 Wykład na zaproszenie: Bartłomiej Sadowski (IFJ PAN Kraków, COI Warszawa): 1) Terapia protonowa: wprowadzenie oraz przegląd systemów do terapii i kontroli jakości wiązki. 2) Weryfikacja dozymetryczna łączenia pól protonowych (prezentacja ustna, 2nd ECMP Kopenhaga, 25.08.2018).
18:00-18:15 Dyskusja dotycząca terapii protonowej w Polsce Moderatorzy: Paweł Kukołowicz (COI – Warszawa) i Bartłomiej Sadowski (IFJ PAN Kraków, COI Warszawa)
18:15-18:35 Sesja Plakatowa 2.
18:35-18:45 Przerwa kawowa, poczęstunek

18:45-20:00 Blok tematyczny: „Doniesienia z konferencji międzynarodowych – wykłady członków zarządu PTFM-OW Moderatorzy:  Edyta Michaś,  Anna Talarowska
18:45-19:00 „Co udało nam się zdziałać z drukiem 3D w Warszawie” (podsumowanie kilku zrealizowanych prac inżynierskich) – Dariusz Aksamit, Politechnika Warszawska, Wydział Fizyki
19:00-19:15 „Dynamika powstawania i naprawy radiacyjnych uszkodzeń DNA” (prezentacja ustna, RAD6, Ochryda, Macedonia, 19.06.2018) – Beata Brzozowska-Wardecka, Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki, Zakład Fizyki Biomedycznej
19:15-19:30 „Ocena konieczności pomiarów PPV z punktu widzenia prawnego” (prezentacja ustna, 2nd ECMP Kopenhaga, 24.08.2018) –  Agnieszka Kuchcińska, MPE & RPE freelancer
19:30-19:45 „Czy mamy szansę na terapię BNCT w Polsce? ” (prezentacje Tajwan 2018) – Michał Gryziński, Narodowe Centrum Badań Jądrowych
19:45-20:00 „Zastosowanie PARETO w teleradioterapii” (prezentacja ustna, 2nd ECMP Kopenhaga, 23.08.2018) – Anna Zawadzka, COI Warszawa
20:00-……… Spotkanie integracyjne (miejsce zostanie podane podczas spotkania; każdy z uczestników integracji koszty pokrywa samodzielnie)
17:00-17:30 Temat  SESJE PLAKATOWE
17:00-17:30 Sesja-plakatowa 1 (Moderator ) :

Modelowanie – elektroniczna aparatura jądrowa i medyczna
1. „Kolimator i kompensator do hadronoterpii.” –
   Adam Spyra, Izabela Skwira-Chalot.
2.„Modelowanie metodą Monte Carlo elementów aparatu do mammografii cyfrowej przy użyciu programu EGSnrc” –
Karolina Midura,  Adam Wasilewski,  Anna Wysocka-Rabin.
3.„Wydajność detekcji jonów w nanodozymetrze JetCounter.” –
Mateusz Filipek, Aleksand Bantsar, Marcin Pietrzak, Stanisław Pszona, Zygmunt Szefliński.  
4. „Obliczenia Monte Carlo we wstępnej ocenie wiarygodności weryfikacji planów leczenia  w brachyterapii z użyciem urządzenia ArcCHECK” – Cichoński A. , Bulski W. , Chełmiński K. , Gruszczyńska E. , Wysocka-Rabin A.
18:15-18:35 Sesja-plakatowa 2 (Moderator: Grzegorz Domański, PW) :

Modelowanie – radiobiologia i ochrona radiologiczna pacjenta i personelu
1. „Modeling of chromosomal aberrations after the exposure to mixed beams of X-rays and alpha radiation” – Adrianna
Tartas
, Maciej Gałecki, Mateusz Filipek, Werner Friedland,  Andrzej Wójcik, Beata Brzozowska-Wardecka
2. „Modelowanie rozkładu dawki u osoby towarzyszącej pacjentowi podczas badania PET/SPECT oraz sesji radioterapeutycznej”  – Beata Pszczółkowska, Monika Małoszuk, Przemysław Sękowski, Beata Brzozowska-Wardecka.
3. „Przestrzenny rozkład dawki promieniowania jonizującego zmierzony filmem radiochromowym w fantomie płuc” –  Maria
Szoła, Kinga Żelechowska-Matysiak
, Przemysław Sękowski, Beata Brzozowska-Wardecka.


Komitet Naukowy Sympozjum:

Przewodnicząca – mgr inż. Agnieszka Kuchcińska, MPE, RPE
mgr inż. Dariusz Aksamit (PW – Warszawa)
dr Beata Brzozowska-Wardecka (UW – Warszawa)
dr inż. Michał Gryziński (NCBJ, Otwock- Świerk)
prof. dr hab Paweł Kukołowicz (COI – Warszawa)
mgr Bartłomiej Sadowski (IFJ-PAN, Kraków; COI – Warszawa)
dr Anna Zawadzka (COI – Warszawa)


Informujemy, o możliwości nadsyłania streszczeń prac plakatowych. Wymagania: 350 słów, język polski lub język angielski.
Termin nadsyłania streszczeń mija 10.02.2019. PRZEDŁUŻONO DO 12.02.2019!
Informacja o zakwalifikowaniu prac plakatowych 15.02.2019.
Streszczenia wysyłamy na adres e-mail
przewodniczacy@ptfm-warszawa.pl
Prace można zgłaszać w następujących tematach:
1.       Ochrona Radiologiczna

2.       Radiologia diagnostyczna i Interwencyjna

3.       Techniki obrazowania w medycynie

4.       Medycyna Nuklearna

5.       Radioterapia Onkologiczna

6.       Radiobiologia

7.       Inżynieria biomedyczna

8.       Edukacja i szkolenia w zakresie fizyki medycznej / inżynierii medycznej

9.       Zarządzanie w sektorze związanym z fizyką medyczną i inżynierią medyczną

10.   Ustawodawstwo związane z  sektorem fizyki medycznej i inżynierii medycznej.