Research Masterclass

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w kursie „Research Masterclass”, kurs ESTRO w dziedzinie radioterapii, który organizowany jest w dniach 3-6 listopada 2019 w Madrycie, Hiszpania.

Kurs jest skierowany do osób prowadzących badania naukowe w dziedzinie fizyki medycznej. Formuła kursu jest bardzo ciekawa: z jednej strony są prelekcje naukowców na temat trendów w badaniach. Z drugiej strony kursanci prezentują projekty swoich badań, które są w kolejnych sesjach dyskutowane i ulepszane. Całość odbywa się w niezwykłej atmosferze otwartości i wsparcia, czemu sprzyjają m.in. wspólne posiłki i to samo zakwaterowanie dla wszystkich.

Więcj informacji na stronie: https://estro.org/Courses/RESEARCH-COURSE-IN-RADIOTHERAPY-PHYSICS