Propozycje zmian do statutu

Propozycje zmian do statutu, które będą przedmiotem dyskusji i głosowania podczas NWZD PTFM w Gliwicach w dniu 06/04/2019 oraz w dniu 21/03/2019 podczas WZC OW-PTM w Warszawie są dostępne na stronie głównej ptfm.pl dla zalogowanych użytkowników oraz na platformie komunikacyjnej SLACK na kanale #general oraz #statut-zmiany. Zachęcamy do zapoznania się z nimi i do czynnej dyskusji w dniu 21/03/2019 gdzie postaramy się uzgodnić stanowisko oddziału do zaproponowanych zmian, oraz w miarę możliwości wskazać wytyczne delegatom oddziału tak by reprezentowali punkt widzenia członków PTFM-OW.