Oddział Warszawski jest jednym z oddziałów terenowych PTFM, zrzeszający ponad 60 członków działających w obszarze fizyki medycznej.

Statut Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej dostępny jest na stronie:
http://www.ptfm.pl/statut-ptfm/