Profil Oddziału Warszawskiego na FB – https://www.facebook.com/ptfmwaw/

Profil główny PTFM na FB – https://www.facebook.com/PTFM……./

Strona Główna PTFM – http://www.ptfm.pl/

Oddział Krakowski PTFM – http://www.ptfm-krakow.pl/

Oddział Śląski PTFM – http://www.ptfm-slask.pl/

Muzuem Marii Skłodowskiej-Curie – http://www.muzeum-msc.pl/

Organizacje międzynarodowe:

EFOMP – https://www.efomp.org/

IOMP – http://www.iomp.org/

CZASOPISMA:

PJMP Polish Journal of Medical Physics: https://content.sciendo.com/view/journals/pjmpe/pjmpe-overview.xml

EJMP European Journal of Medical Physics – Physica Medica: https://www.physicamedica.com/

Fizyk i Inżynier Medyczny http://inzynier-medyczny.pl/
Zapytaj o subskrypcję w ramach członkostwa PTFM.