PRZEWODNICZĄCY: Paweł Kukołowicz
e-mail: przewodniczacy@ptfm-warszawa.pl

SEKRETARZ: Edyta Michaś
e-mail: sekretarz@ptfm-warszawa.pl

SKARBNIK: Dariusz Aksamit
e-mail: skarbnik@ptfm-warszawa.pl

Siedziba:

Narodowe Centrum Badań Jądrowych

Laboratorium Pomiarów Dozymetrycznych
ul. Andrzeja Sołtana 7
05-400 Otwock, Świerk

Dane do faktury:

POLSKIE TOWARZYSTWO FIZYKI MEDYCZNEJ

IM CEZAREGO PAWŁOWSKIEGO
Św. Andrzeja Boboli 8/pok.152, 02-525 Warszawa
NIP: 5261731998

Składki członkowskie prosimy wpłacać bezpośrednio na konto PTFM:
19 1020 1055 0000 9202 0015 7248

Nazwa odbiorcy: PTFM
Tytuł przelewu: Imię Nazwisko, Oddział, Rok kwota, Rok kwota

(w przypadku wpłaty zaległych składek) Składki wpłacamy do 31 marca za dany rok kalendarzowy, członkostwo w Towarzystwie PTFM ustaje automatycznie z powodu niezapłacenia składek w ciągu kolejnych dwóch lat.
Obecnie obowiązująca kwota składki członkowskiej wynosi 80 PLN rocznie.

PTFM -Uchwała 1-2019

Zostań członkiem – wypełnij deklarację:

Deklaracja_czlonka-PTFM