Propozycje zmian do statutu

Propozycje zmian do statutu, które będą przedmiotem dyskusji i głosowania podczas NWZD PTFM w Gliwicach w dniu 06/04/2019 oraz w dniu 21/03/2019 podczas WZC OW-PTM w Warszawie są dostępne na stronie głównej ptfm.pl dla zalogowanych użytkowników oraz na platformie komunikacyjnej SLACK na kanale #general oraz #statut-zmiany. Zachęcamy do zapoznania się z nimi i do czynnej […]

Read More

Walne Zebranie Członków PTFM-OW 21/03/2019 (czwartek)

Przypominamy i serdecznie zapraszamy oraz zachęcamy do czynnego uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków Oddziału Warszawskiego PTFM, które odbędzie się w czwartek dnia 21/03/2019 o godz. 17:45 w sali nr 0,06 na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego ul. Pasteura 5.

Read More

Wybory Delegatów PTFM-OW na NWZD-PTFM

W dniu 20.02.2019 Zarząd Główny PTFM poinformował o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów http://www.ptfm.pl/nadzwyczajne-walne-zebrania-delegatow-ptfm-nwzd/ W związku z tym Oddział Warszawski PTFM zobowiązany jest swoich wybrać delegatów, szczegółowe informacje dotyczące Walnego Zebrania Członków Oddziału Warszawskiego wkrótce. Każdy członek oddziału warszawskiego, który chciałby kandydować na delegata proszony jest o wypełnienie formularza.

Read More

Pozycja Research na TU Wien & MedAustron

Informacja w punkcie 41.3.1 ” One PhD position at the Atominstitut in cooperation with MedAustron in the Research Unit of Radiation Physics E141-05. Starting at 01.04.2019 for a period of 3 years ” https://tiss.tuwien.ac.at/mbl/blatt_struktur/anzeigen/10327?fbclid=IwAR2EHCEbIDcA23qOdvgUN3kiUXYXsRuOq9i73bTOUYOmtM_k3lZpd8fihrY#p41.3

Read More

Wybory do zarządu ESTRO

W dniach 25/02/2019 – 17/03/2019 odbędą się wybory do zarządu ESTRO (European SocieTy for RADIOTHERAPY & ONCOLOGY). Wybory obejmują 4 mandaty (2 dla klinicystów, oraz po jednym dla fizyków i techników), kadencja rozpocznie się od ESTRO38 Mediolan (kwiecień 2019). Na każde miejsce przypadają dwie kandydatury. CV kandydatów prezentowane są na stronie ESTRO. W wyborach może […]

Read More

Wydarzenia EFOMP 2019 w Warszawie

Informujemy, że w dniach 8-12 Października odbędą się wydarzenia EFOMP w Warszawie: Szkoła Fizyki Medycznej oraz Egzaminy dla Fizyków Medycznych. Więcej informacji http://ptfm-warszawa.pl/wydarzenia-efomp/

Read More